Các tiêu chuẩn chất lượng nón bảo hiểm trên thế giới

Các tiêu chuẩn nón bảo hiểm phổ biến trên thế giới

Tại Mỹ thì chuẩn DOT (Department of Transportation) tạm dịch là Bộ Giao thông vận tải. Và Snell là phổ biến nhất. DOT là chuẩn bắt buộc liên bang của Mỹ. Trong khi Snell là “option” và được cấp bởi tổ chức phi lợi nhuận có tên là Snell Memorial Foundation.
ECE (Economic Commission for Europe) là phiên bản Châu Âu của DOT mặc dù các bài kiểm tra khắc nghiệt hơn DOT. ECE phổ biển tại hơn 50 quốc gia và các tổ chức đua xe lớn khắp thể giới. Hiện ở Việt Nam có nhiều nón bảo hiểm có chuẩn ECE và DOT.

Các chuẩn khác ít gặp hơn là SHARP tại Anh và CRASH tại Úc. 2 tiêu chuẩn này rất  ít phổ biến trên thế giới cũng như Việt Nam.

tiêu chuẩn nón bảo hiểm

Tại Việt Nam thì Tiêu chuẩn 5756:2017 thay thế cho hai TCVN 5756:2001 và TCVN 6979: 2001 nón bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô, xe máy. Phạm vi pháp dụng của Tiêu chuẩn 5756:2017 áp dụng cho các loại MBH dùng cho người đi mô tô, xe máy, xe điện, xe máy điện và các loại xe tương tự, khi tham gia giao thông. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các loại mũ chuyên dụng, dùng cho môn thể thao đua xe hoặc các loại phương tiện khác. Có thể liệt kê các tiêu chuẩn chất lượng nón bảo hiểm phổ biến trên thế giới hiện tại như sau:

Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi